A hivatalos ECDL honlap
Tájékoztató az ECDL tanfolyamokról
és a vizsgáztatásról
Mi az ECDL?
ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence
Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.
Az ECDL nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni, finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri.
Az ECDL célja
Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljesértékű tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.
ECDL regisztráció és minősítő vizsgák
Magyarországon ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban lehet tenni. A vizsgák megszerzéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. A vizsgákat az első sikeres vizsgától számított (legfeljebb) három éven belül kell teljesíteni. A vizsgára történő jelentkezésnek nem feltétele a tanfolyami részvétel.
A vizsgakártya az ECDL vizsgaközpontban igényelhető.
a regisztráció díja - a SELECT kártyának 7500 Ft
- a SELECT start kártyának 6000 Ft
nappali tagozatos diákoknak a regisztráció díja
- a SELECT kártyának 5500 Ft
- a SELECT start kártyának 4500 Ft
a vizsga díja
- 3000 Ft/fő/vizsga
- diákoknak 2000 Ft/fő/vizsga
teljes vizsgamentességet élvezők regisztrációja: 10.000 Ft
teljes vizsgamentességet élvező diákok regisztrációja: 8000 Ft
ECDL és az érettségi
A regisztrációs lap letölthető itt.
ECDL SELECT Start regisztráció esetén 4 vizsga letétele szükséges a bizonyítvány megszerzéséhez.
Három kötelező: - Számítógépes alapismertek
- Szövegszerkesztés
- Online alapismeretek
Egy szabadon választható: - Táblázatkezelés
- Prezentáció
- Adatbázis-kezelés
- Képszerkesztés
- Webszerkesztés
SELECT regisztráció esetén ECDL bizonyítvány továbbra is 7 sikeres vizsga teljesítéséért jár. A változás annyi, hogy ezentúl a jelenlegi 7 kötelező modul helyett 4 modul teljesítendő kötelezően.
A négy kötelező: - Számítógépes alapismeretek
- Szövegszerkesztés
- Online alapismeretek
- Táblázatkezelés
Három szabadon választható: - Prezentáció
- Adatbázis-kezelés
- Képszerkesztés
- Webszerkesztés
A vizsga nyelve magyar
A vizsga lebonyolítása
A vizsgázók teljesítményének értékelése
A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó - fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő - a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, oly módon, hogy az erre megjelölt helyre a "MEGFELELT" minősítést írja be. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.
ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok
csoportlétszám:max. 15 fő
hely:Batsányi János Gimnázium számítógépes gyakorló és vizsga termei
Jelentkezés rendje
Jelentkezni függetlenül lehet tanfolyamra és vizsgára
A vizsgaközpont által a meghírdetett vizsgák mellett van lehetőség egyéni időpontban történő vizsgára is.
A vizsga időpontját munkaidőben az 510-826 telefon lehet egyeztetni.
A meghírdetett vizsgákra a már regisztrált hallgatóknak a iskola honlapján (ECDL - vizsgárajelentkezés) legfeljebb a vizsgát megelőző napon lehet.
A vizsgázok létszáma maximum 15 fő lehet.