Érettségi vizsgatárgyak 2017-től

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek a 2017. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között, az adott vizsgatárgynál találhatók meg.


Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

 

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló - többször módosított - 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.
(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.
(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása - külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára - tartalmazza

  • a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,
  • b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,
  • c) több vizsgarész esetén - a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján - az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

3. § A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Ebből a vizsgatárgyból jelenleg emelt szintű vizsga nem szervezhető.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 61/A. §-a szerint emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga.
Ebből a vizsgatárgyból a jogszabályban csak középszintű vizsgakövetelmények szerepelnek.

 

  Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Biológia (új) bio_vk_2017.pdf bio_vl_2017.pdf
Élő idegen nyelv (új) elo_id_nyelv_vk_2017.pdf elo_id_nyelv_vl_2017.pdf
Ember- és társadalomismeret, etika (új) emb_tar_eti_vk_2017.pdf emb_tar_eti_vl_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
Emberismeret és etika (új) emb_eti_vk_2017.pdf emb_eti_vl_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
Ének-zene (új) enek_zene_vk_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
enek_zene_vl_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
Fizika (új) fizika_vk_2017.pdf fizika_vl_2017.pdf
Földrajz (új) foldrajz_vk_2017.pdf foldrajz_vl_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
Informatika (új) informatika_vk_2017.pdf informatika_vl_2017.pdf
Kémia (új) kemia_vk_2017.pdf kemia_vl_2017.pdf
Magyar nyelv és irodalom (új) magy_nyelv_irod_vk_2017.pdf magy_nyelv_irod_vl_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
Matematika (új) matematika_vk_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
matematika_vl_2017.pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret (új) mozg_mediaism_vk_2017.pdf mozg_mediaism_vl_2017.pdf
Művészettörténet muveszettortenet_vk_2017.pdf muveszettortenet_vl_2017.pdf
Társadalomismeret (új) tarsadalomismeret_vk_2017.pdf tarsadalomismeret_vl_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
Természettudomány (új) termeszettudomany_vk_2017.pdf
(módosítva 2016.08.23.)
termeszettudomany_vl_2017.pdf
Testnevelés (új) testneveles_vk_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
testneveles_vl_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
Történelem (új) tortenelem_vk_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
tortenelem_vl_2017.pdf
Vizuális kultúra (új) vizu_kult_vk_2017.pdf 
(módosítva 2016.08.23.)
vizu_kult_vl_2017.pdf