Az iskola története 1950-1970-ig

A leégett, de már nagyrészt helyreállított zárdában a Ranolder Intézet épületében kapott otthont az iskola. Eleinte két tanterem szolgálta az oktatást, a tantestület 4 főből állt. A tanulók száma 85 fő, megoszlásuk szerint 40 fiú és 45 leány kezdte meg tanulmányait.
Az első lépésekre így emlékszik vissza az iskola egykori - azóta sajnos elhunyt igazgatóhelyettese Újvári Vilmos:
"Engem 1951 augusztusában a Megyei Tanács Művelődési Osztálya helyezett Tapolcára. Én, mint igazgatóhelyettes intéztem a gimnázium ügyeit. Beindításkor a gimnáziumnak helyisége volt, de felszerelése nem, tanára egy, tanulója egy sem. A tanulók toborzásában az akkori Járási Tanács Művelődési Osztálya volt segítségemre. Még tavasszal értesítette a járás iskoláit a gimnázium beindításáról, és az iskolák igazgatói tájékoztatták a szülőket a tanulás ezen új lehetőségéről. A szervezést azzal kezdtem, hogy felkerestem az általános iskolák igazgatóit, elkértem a tanulók névsorát. Tapolcán könnyű volt a szülők felkeresése, de a járás többi községét kerékpárral kerestem fel, és gyűjtöttem össze az első osztály tanulóit. Nem volt könnyű az agitálás, ugyanis sok szülőnél a bizalmatlanság látszott, vajon a tapolcai gimnázium is ad-e olyan értékű érettségit, mint a keszthelyi vagy a sümegi. A munka eredménye a szeptemberi tanévnyitó ünnepélyen megjelent tanulók." A tanévnyitóra már a leendő diákok és szülők egy része rengeteg társadalmi munkát végzett. Megtisztították az udvart a magasra nőtt gaztól, bemeszelték a leendő tantermeket, irodát és szertárat, konyhát, kamrát, ebédlőt. Amíg a megrendelt bútorok meg nem érkeztek, átmeneti megoldásként az akkori tanács titkára és egy dolgozója ajánlotta fel az intézménynek a raktárukban felhalmozott, használaton kívüli székeket és asztalokat.

Szeptember 16-án az ünnepélyes tanévnyitóval beindult az első tanév.

A várva várt iskolai padok, felszerelések októberben meg is érkeztek. Mivel a Művelődési Osztály csak a tanerőket és a hivatalsegédet finanszírozta és a költségvetés csak 1952 januárjától biztosított pénzt, ezért az iskola kiadásainak fedezésére a Szülői Munkaközösség táncmulatságok szervezésével teremtett anyagiakat. Az első évben Újvári Vilmos igazgatóhelyettes és Soós Éva voltak főállásban a gimnázium tanárai. A kémia-matematika és a magyar-történelem tantárgyakat tanították, a többi tárgyat óraadók oktatták és kisegítőként dr. Homér Janka a sümegi középiskola igazgatója tevékenykedett Tapolcán.

1952-ben újabb két osztállyal indult el szeptemberben a tanítás. A gimnázium fennmaradásának és fejlesztésének feltételévé vált a diákotthon megteremtése és ennek érdekében kérték és kapták meg a tanácstól az Arany János utca 10-es lakás e célra való kiutalását. A diákotthonnak 44 lakója volt eleinte, első igazgatója Kóka László volt.
1952/53-ban 86 első évfolyamos tanulóval gyarapodott a tanulók száma. Ekkor kapott először a gimnázium kinevezett igazgatót: Széles Jenőt, s újabb tanárok is elkezdték az oktatást: dr. Bertényi Istvánné, Borsónyi Gábor, Fazekas György, óraadó dr. Nagy Jenő.
Az oktató-nevelő munka körülményei továbbra is nehezek voltak, kevés volt a szemléltető eszköz, és tanári szoba sem volt. A tantestület 10 tagúvá bővült.